Saturday, 18 August 2012

susnan panitia reuni 1997


SUSUNAN PANITIA REUNI ALUMNI NESAGA TAHUN ANGKATAN 1997

Ø  Ketua                                      : Darma (081312396475 / 087828608996)
Wakil Ketua                            : Agus (085295916506 / 087717708898)
Ø  Sekretaris                                : Aan Sunanto (085759839111)
Wakil Sekretaris                      : Ade Chandra Mahdoa (082127515681)
Ø  Bendahara                               : Daeni (081320340280)
Wakil Bendahara                    : Pipit Puspita (089639807261)


SEKSI

Ø  Seksi Sarana & Prasarana
Ketua                                      : Suherman (08174110256)
Wakil                                       : Asep (081990913522)
Ø  Seksi Konsumsi
Ketua                                      : Aan Anipah (087717578567)
Wakil                                       : Tarsinih
Ø  Seksi Hubungan Antar Alumnus
Ketua                                      : Ali Nurtadien (081395802666)
Wakil                                       : Dianto
Ø  Seksi Keamanan
Ketua                                      : Carta (087728957308)
Wakil                                       : Johanes Wahyudi (082121704186)

KOORDINATOR

Ø  Koordinator Wilayah Barat    : Ade Chandra Mahdoa
Ø  Koordinator Wilayah Timur    : Ali Nurtadien
Ø  Koordinator Wilayah Utara    : Carta
Ø  Koordinator Wilayah Selatan : Darma

No comments: